Gesprek Groene Buffer en TTG met wethouders Scheurs en Stolk over woningbehoefte Harmelen

Tijdens de raadscommissie Ruimte van 23-11-2015 heeft wethouder Schreurs het onderzoek naar de woningbehoefte Harmelen terzijde geschoven. In het dorpsoverleg Harmelen op 16 februari 2016 ging wethouder Scheurs akkoord met ons verzoek om een gesprek. Dit heeft plaatsgevonden op 24 maart 2016. Het resultaat van dit overleg was teleurstellend. Bijgaand de vooraf ingediende vragen door Groene Buffer/ TTG en de reactie van de gemeente hierop. 

 

 


Geplaatst op donderdag 24 maart 2016
Onder: nieuws
Naar Archief

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG