Rapport Hart voor Harmelen gereed

Het rapport Hart voor Harmelen is aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Woerden. Dit rapport is opgesteld door drie onderzoekers van de TU Delft. Opdrachtgever is De Groene Buffer mede namens negen samenwerkende organisaties in Harmelen en Woerden, waaronder ook de Belangenvereniging TTG.

De conclusie van het onderzoek is kort samengevat: in de dorpskern van Harmelen is plaats voor meer dan 130 woningen voor o.a senioren, starters en gezinnen. De doorstroom zorgt nog eens voor ca. 100 woningen in principe ook voor starters. De zes braakliggende herbouwlocaties binnen Harmelen bieden dus voldoende mogelijkheden om in de woningbehoefte van Harmelen te voorzien. Geconcludeerd mag dan ook worden: het volbouwen van de groene polder Haanwijk en het groene Hof van Harmelen is niet nodig.

Wij zijn van mening dat de gemeente onvoldoende regie voert in het woningbouwbeleid m.b.t. Harmelen. De gemeente is eigenaar van de meeste herbouwlocaties en zou hiervoor een goede bestemming kunnen vinden. In ruim een jaar is de gemeente echter alleen meer concreet geworden over de voormalige locatie De Fontein/Hofwijck school. De gemeente steunt daar het initiatief van de particulieren Van der Kooij & Bartels om ca. 7 bungalows te bouwen. Dat aantal staat tegenover de 75 seniorenwoningen die in het rapport genoemd worden voor die locatie samen met de oude zwembad locatie. Een schoolvoorbeeld van niet zorgvuldig omgaan met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn in Harmelen!


 

 


Geplaatst op maandag 29 augustus 2016
Onder: nieuws
Naar Archief

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG