Nieuwe cijfers CBS/ PBL: groeicijfers Woonvisie Woerden veel te hoog!

De groeicijfers zoals gehanteerd in de woonvisie van de gemeente Woerden (op basis van Planmonitor Utrecht uit 2012) liggen tot 2030 boven de bovengrens van CBS/PBL. In 2020 zit de woonvisie zelfs op ruim 2x de marge boven de CBS/PBL prognose(!!). Dit blijkt uit de regionale bevolkings- en huishoudensprognose die eedere drie jaar door het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, wordt geactualiseerd. Het opstellen van de prognose gebeurt in samenwerking met het CBS. 

In de bijlage de brief die Stichting Behoud Polder Haanwijk in december naar de gemeenteraad heeft gestuurd. 

 

 


Geplaatst op zondag 29 januari 2017
Onder: nieuws
Naar Archief

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2022 TTG