Woerden bouwt voor de randstad in Harmelen

Planningen uit de Woonvisie liggen zelfs boven de bovengrens van de prognoses van het CBS en het Plan bureau voor de Leefomgeving (PBL).

Iedere drie jaar actualiseert het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, de regionale bevolkings- en huishoudensprognose. Het opstellen van de prognose gebeurt in samenwerking met het CBS. Recentelijk, in september 2016, hebben het PBL en CBS de geactualiseerde prognose gepubliceerd.

Onderstaande grafiek toont naast de prognose van CBS/PBL van het aantal huishoudens in Woerden in de periode 2017-2040, inclusief een onder- en bovengrens, tevens de verwachtingen vanuit de woonvisie. Het valt op dat deze cijfers tot voorbij 2030 (ruim) boven (!!) de bovengrens van CBS/PBL uitkomen.

Prognose CBS PBL

In de toelichting op de strategische woningbouwplanning 2016-2020 wordt notabene gewaarschuwd voor overproductie, zelfs op basis van de (hoog ingeschatte) verwachting in de woonvisie: “In Harmelen is vanaf 2018 een oplevering zichtbaar die vervolgens ruim boven de gewenste gemiddelde woningbouwproductie per jaar is. Een goede fasering is van belang om ook werkelijk voor de eigen inwoners te bouwen.”

Geplande overproductie in Harmelen

Het risico op overproductie bestaat ook met name voor Harmelen. In de woonvisie wordt namelijk uitgegaan van evenredige groei over de verschillende kernen in Woerden: in de woonvisie wordt aangenomen dat de toename in huishoudens in Harmelen gelijk is aan 16% van de toename in huishoudens van Woerden. Aangezien Harmelen minder huishoudens heeft dan Woerden betekent dit dat voor Harmelen relatief een grotere groei wordt aangenomen dan voor Woerden. In werkelijkheid groeien dorpskernen minder snel dan steden.

Oproep aan Gemeente Woerden en de Commissie Ruimte

De Groene Buffer roept de Gemeente Woerden en de Commissie Ruimte op tot grote terughoudendheid waar het gaat om het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties en tevens de mogelijkheden van herbouwlocaties maximaal te benutten.

De volledige brief aan Gemeente Woerden is toegevoegd. 

 


Geplaatst op donderdag 8 december 2016
Onder: nieuws
Naar Archief

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG