TTG dient zienswijze Provinciale Structuurnota in

In de herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (hierna PRS herijking) laat de provincie de mogelijkheid bestaan om in Harmelen nieuwe woonwijken te bouwen (paragraaf 6.5.4.5). Nieuwe woonwijken in het dorp Harmelen zijn echter niet nodig en mogen er niet komen.

In Harmelen moet wel gebouwd worden om te voorzien in de behoefte aan woningen voor jongeren en voor senioren. De mogelijkheden van de beschikbare 9 herbouwlocaties zijn ruim voldoende om te voorzien in die behoefte. Onze eerste ruwe schatting geeft aan dat er daar ruimte is voor in totaal ca. 180 woningen. Groen opofferen in Harmelen is dus niet nodig en moet niet gebeuren.  

 


Geplaatst op donderdag 7 juli 2016
Onder: nieuws
Naar Archief

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG