Nieuws

Inspreken TTG op Politieke Avond 10 januari 2019

Henk Brandenburg, voorzitter TTG, heeft namens de Belangenvereniging TTG ingesproken tijdens de Politieke Avond van 10 januari 2019. In de bijlage de tekst die is uitgesproken. 

10 januari 2019
lees verder

Ontwikkeling stedebouwkundig plan Hof van Harmelen

Op 31 oktober 2017 heeft het college van B&W een positief besluit genomen over het stedebouwkundig plan Hof van Harmelen met maximaal 96 woningen. Zie bijlage. Op 14 december 2017 was er een commissi...

7 januari 2018
lees verder

Rapport Samen Harmelen

Architectenwerkgroep Harmelen heeft het rapport Samen Harmelen uitgebracht. In dit rapport is een nieuw voorstel voor woningbouw op de Willem Alexanderlaan opgenomen, wat aansluit  op de daadwerkeli...

20 september 2017
lees verder

Reactie TTG op schetsontwerp Hof van Harmelen van 17 mei 2017

Op 17 mei 2017 heeft de ontwikkelaar van Hof van Harmelen een schetsontwerp gepresenteerd. Bijgaand de reactie van belangenvereniging TTG aan de gemeente Woerden en de ontwikkelaar op het schetsontwer...

11 juni 2017
lees verder

Dorpsplatform organiseert een bewonersavond over woningbouw in Harmelen

Het dorpsplatform wil graag op 15 mei tijdens een bewonersavond woningbouw met de inwoners van Harmelen in gesprek over de bestaande en nieuwe woningbouwplannen van de gemeente. De wethouder Ivo ten H...

24 april 2017
lees verder

Nieuwe cijfers CBS/ PBL: groeicijfers Woonvisie Woerden veel te hoog!

De groeicijfers zoals gehanteerd in de woonvisie van de gemeente Woerden (op basis van Planmonitor Utrecht uit 2012) liggen tot 2030 boven de bovengrens van CBS/PBL. In 2020 zit de woonvisie zelfs op ...

29 januari 2017
lees verder

Strategische Woningbouw Planning Woerden- tot 70% méér woningen in Harmelen

Onlangs publiceerde Gemeente Woerden haar herziene Strategische Woningbouw Planning. Hieruit blijkt dat er tot 2030, in vergelijking met de vorige editie van slechts één jaar eerder, liefst tot 70% ...

10 december 2016
lees verder

Woerden bouwt voor de randstad in Harmelen

Planningen uit de Woonvisie liggen zelfs boven de bovengrens van de prognoses van het CBS en het Plan bureau voor de Leefomgeving (PBL).Iedere drie jaar actualiseert het PBL, Planbureau voor de Leef...

8 december 2016
lees verder

Wethouder Schreurs treedt af

Wethouder Schreurs is vandaag afgetreden. Zie ook de nieuwsberichten op AD.nl, woerden.tv en rtvutrecht.nlhttps://woerden.tv/wethouder-schreurs-vvd-treedt-af/http://www.ad.nl/woerden/wethouder-schreur...

6 september 2016
lees verder

Rapport Hart voor Harmelen gereed

Het rapport Hart voor Harmelen is aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Woerden. Dit rapport is opgesteld door drie onderzoekers van de TU Delft. Opdrachtgever is De Groene Buffer ...

29 augustus 2016
lees verder

 


 

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging
'Toekomst Tuinderij Groot'
©2023 TTG